232 PERSONES HAN ESTAT ORIENTADES EN LA SEVA RECERCA LABORAL, EL 46% DE LES QUALS HAN TROBAT FEINA

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Principals indicadors sociolaborals del servei d’orientació i inserció laboral del primer semestre del 2018, a la comarca del Ripollès.

Durant aquest primer semestre de l’any 2018 s’han atès un total de 232 persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació o millora de l’ocupació i es trobaven en procés de recerca de feina, 115 dones i 117 homes.

Pràcticament el percentatge de persones ateses per primera vegada (52%) i el percentatge de persones ex-usuàries (48%) és el mateix. A diferència de l’any passat durant mateix període, on hi havia un 26% més de persones usuàries noves.

El 55% de les persones participants portava menys de 12 mesos a l’atur en el moment de sol·licitar l’orientació. I el 33% de les persones participants sí que portaven més de 12 mesos a l’atur. El 12% restant estaven ocupades en el moment de ser ateses i buscaven una segona ocupació o un canvi laboral.

Dones Homes Total
Ocupat per compte propi 1 3 4
Ocupat amb contracte fix 2 3 5
Ocupat amb contracte temporal 9 10 19
Aturat < 12 mesos 73 55 128
Aturat > 12 mesos 30 46 76

 

El 74% de les persones usuàries del servei han estat procedents del Baix Ripollès, concretament el 62% d’aquest àmbit territorial són de la població de Ripoll, seguides del 17.5% procedents de Campdevànol i Sant Joan de les Abadesses en el mateix percentatge. El 12% han estat de la Vall de Camprodon (el 64% de Camprodon) i el 13% de la Vall de Ribes (on el 83% procedeixen de Ribes de Freser).

Dones Homes Total
Baix Ripollès 86 85 171
Vall de Camprodon 14 14 28
Vall de Ribes 12 18 30
Fora de la comarca 3 0 3
232

El 49% de les persones ateses pertanyien a la franja d’edat compresa entre els 25 i els 45 anys, essent més gran el nombre de dones que el d’homes.

Procedència de les persones ateses:

Dones Homes Total
Campdevànol 21 9 30
Gombrèn 0 1 1
Les Llosses 1 1 2
Ogassa 1 0 1
Ripoll 42 64 106
Sant Joan de les Abadesses 20 10 30
Vallfogona de Ripollès 1 0 1
Baix Ripollès 86 85 171
Camprodon 11 7 18
Llanars 1 0 1
Molló 0 2 2
Sant pau de Segúries 2 2 4
Setcases 0 2 2
Vilallonga de Ter 0 1 1
Vall de Camprodon 14 14 28
Planoles 0 2 2
Queralbs 1 1 2
Ribes de Freser 11 14 25
Toses 0 1 1
Vall de Ribes 12 18 30
Fora de la comarca 3 0 3

De les 232 persones ateses durant aquest primer semestre del 2018, un total de 69 persones cobraven algun tipus de prestació en el moment d’entrar al servei, 24 persones més que en l’any anterior durant el mateix període.

El nivell formatiu majoritari de les persones ateses continua essent estudis primaris complets amb un 28% ( -7% que al 2017 durant el mateix període), seguit de l’11% amb ESO ( -2%), un altre 11%  amb batxillerat, seguit d’un 10% amb estudis universitaris (+5%), un 8% amb ESO non finalitzada, gairebé també un 8% amb cicles formatius de grau mig ( -7%) i un 8% amb de grau superior ( -3%).

Del total de persones ateses un total de 39 han participat a alguna de les mesures formatives proposades durant aquest primer semestre: 14 a muntatge i manteniment industrial, 15 a mosso de magatzem i 10 a cuina avançada.

Del gruix de persones ateses durant aquest primer semestre, un total de 50 persones han estat informades i assessorades en l’autoocupació, un servei que s’ofereix també en el marc del projecte. De les 50 persones emprenedores, 17 usuraris han  continuat amb l’itinerari marcat pel dispositiu en l’acompanyament a l’autoocupació. D’aquestes 17 persones, 2 han acabat fent realitat la seva idea de negoci, 1 dona de Sant Joan de les Abadesses i 1 home de Ripoll. Les empreses constituïdes han estat en el sector de l’hostaleria i en el de la construcció respectivament.

D’aquestes 17 persones, s’han atès a 8 dones i 9 homes. El 82% amb edats compreses entre 25 i els 45 anys.

El 41% de les persones emprenedores ateses han estat procedents de la població de Sant Joan de les Abadesses i el 29% de la població de Ripoll. La resta de persones ateses resideixen a les poblacions de Campdevànol, Camprodon, Molló, Ribes de Freser o altres comarques.

Durant el primer semestre del 2018 s’han prospectat 244 empreses, el 32% de les quals han estat del sector de l’hostaleria.

Sector econòmic Nº d’empreses
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
9
C- Indústries manufactureres 37
E- Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2
F- Construcció 3
G- Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 53
H- Transport i emmagatzematge 2
I- Hostaleria 78
K- Activitats financeres i d’assegurances 4
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 3
P- Educació 2
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 16
R- Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 2
S- Altres serveis 33
Total 244

A través de la prospecció i d’altres canals com la pàgina web, xarxes socials, etc., s’han gestionat 241 ofertes de feina, que han suposat 274 llocs de treball vacants.

Aquest any hem estrenat un nou canal per a que les empreses ens puguin fer arribar les seves demandes de treball, és a través de la pàgina web de l’Agència http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/

De les 214 ofertes laborals gestionades, el 80% pertanyen al sector terciari.

Ofertes per subsector terciari:
Activitats administratives 4
Activitats financeres i d’assegurances 3
Activitats d’oci i turisme 11
Activitats sanitàries i de serveis socials 27
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 5
Altres serveis 18
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 19
Educació 5
Hostaleria 74
Transport i emmagatzematge 5
Total 171

El gruix més important d’ofertes laborals, el 34%, han estat a la població de Ripoll, seguides del 17,3% provinents de fora de la comarca del Ripollès.

Ofertes laborals per municipis
Campdevànol 15
Gombrèn 2
Les Llosses 1
Ogassa 3
Ripoll 72
Sant Joan de les Abadesses 21
Vallfogona de Ripollès 2
Total Baix Ripollès 116
Camprodon 16
Molló 5
Setcases 1
Vilallonga de Ter 3
Total Vall de Camprodon 25
Campelles 1
Pardines 1
Planoles 3
Queralbs 11
Ribes de Freser 20
Total Vall de Ribes 36
Fora de la comarca 37
Total 214

El 46% de les persones ateses i que estaven en procés de recerca laboral han trobat feina durant el primer semestre del 2018, concretament 51 dones i 55 homes.

El 44% de les persones que han trobat feina pertanyen a la franja d’edat de majors de 45 anys i un 40% a la d’entre 25 a 45 anys.

D’entre totes les persones que han trobat feina durant el primer semestre del 2018, el 41,5% procedeixen de la població de Ripoll, el 15% de de Ribes de Freser,  el 14% de Sant Joan de les Abadesses i un 11% de Campdevànol.

Procedència de les persones que han trobat feina:

Dones Homes Total
Campdevànol 9 3 12
Gombrèn 0 1 1
Les Llosses 1 1 2
Ripoll 17 27 44
Sant Joan de les Abadesses 10 5 15
Vallfogona de Ripollès 1 0 1
Baix Ripollès 38 37 75
Camprodon 4 2 6
Llanars 1 0 1
Sant pau de Segúries 0 1 1
Setcases 0 1 1
Vilallonga de Ter 0 1 1
Vall de Camprodon 5 5 10
Planoles 0 2 2
Queralbs 1 0 1
Ribes de Freser 7 9 16
Toses 0 1 1
Vall de Ribes 8 12 20
Fora de la comarca 1 0 1
Total 106

El 38% de les persones inserides han trobat feina dins de la seva pròpia població de residència, un 5% més que l’any passat. El 24.5% s’han inserit fora del seu nucli de residència però dins del seu àmbit territorial o vall, un percentatge igual que al 2017 durant el mateix període. El 24% fora del seu àmbit però encara dins del Ripollès (3% menys que l’any anterior) i un 8.5% han trobat feina fora de la comarca (un 6.5% menys que en el mateix període de l’any passat). Per tant podríem dir que durant aquest primer semestre del 2018 les persones han trobat feina a una zona més propera al seu nucli de residència que la l’any passat.

El 70% de les persones inserides han trobat feina en el sector terciari. El 28% en el secundari i 2 persones s’han inserit en el primari , concretament 2 homes i ho han fet al sector ramader.

Dones Homes Total
Sector primari 0 2 2
Sector secundari 12 18 30
Sector terciari 40 34 74
Insercions al sector secundari:
Dones Homes Total
Construcció 0 3 3
Indústria alimentària 2 5 7
Indústria càrnia 0 1 1
Indústria fusta 0 1 1
Indústria metall 5 5 10
Indústria plàstic 5 2 7
Indústria química 0 1 1
Sector terciari:
Dones Homes Total
Administració pública 2 0 2
Administratiu 5 1 6
Comerç 8 1 9
Ensenyament 0 1 1
Geriatria / Serveis a les persones o comunitat 8 1 9
Hostaleria i restauració 6 5 11
Mèdic / Sanitari 0 1 1
Neteja i Bugaderia 7 14 21
Transports 0 3 3
Turisme i oci 2 0 2
Vigilància i Seguretat 0 1 1
Altres serveis 1 7 8

De totes les persones que han trobat feina en el sector secundari, més del 30% ho han fet en el sector de la indústria del metall. I en el sector terciari el 28% s’han inserit en el sector de la neteja.

Tot i que la seu de l’Agència és a Ripoll i aquesta és la població amb el nombre més  gran d’habitants, també ens desplacem a les altres 4 poblacions més grans com són Campdevànol, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon per a descentralitzar i apropar els serveis de l’Agència a tota la comarca: servei d’atenció a les persones que busquen feina, servei d’atenció a les persones emprenedores, servei d’atenció a les persones amb necessitats de combatre la pobresa energètica, les empreses amb necessitats vàries (assessorament en gestió de costos, ubicació empresarial, gestió interna, informació sobre ajudes i finançament, viver d’empreses, lloguer d’espais, gestió energètica, necessitats de capacitació, etc). Durant la setmana diferents tècnics de la casa es desplacen pels ajuntaments de Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i també a la nou espai de coworking La Cooperativa de Camprodon.

Categories: Actualitat